عقاید خاصه شیعه
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی ونقد اعتقادات وهابیت: توحید-توسل-شفاعت-تبرک-زیارت قبور-بنای برقبور-مراسم جشن وعزاداری-و.... بررسی ونقد برخی ازمباحث چالشی با عامه: امامت-اهل بیت-مهدویت -بداء-عدالت صحابی-